Formuláře ke stažení

poplatek za psy

PES

Poplatek za psa

Ke splnění poplatkové povinnosti můžete využít platbu
na účet č. 2111281318/2700.
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu (červené)
a kód 1341 (např. 5201341).

Přihlášení psa [.doc]
Čestné prohlášení [.doc]
Odhlášení psa [.doc]
poplatek za zábor veřejného prostranství

ZÁBOR

Užívání veřejného prostranství

Užívání veřejného prostranství musí být ohlášeno předem. Po podání Vám bude vyměřen poplatek (10 Kč/m2/den), který je splatný před zahájením užívání.

Ohlášení užívání veřejného prostranství [.doc]
poplatek za ubytování

UBYTOVÁNÍ

Poplatek za ubytování

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za ubytování [.doc]

Žádosti a další formuláře

NázevFormát
Hlášení doručovací adresy [.pdf]
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení[.doc]
Žádost o poskytnutí informace[.doc]
Žádost o povolení kácení dřevin[.doc]
Žádost o přijetí do domu s pečovatelskou službou[.pdf]
Žádost o sdělení trvale přihlášených osob[.docx]
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu[.docx]