Formuláře ke stažení

poplatek za psy

PES

Poplatek za psa

Ke splnění poplatkové povinnosti můžete využít platbu
na účet č. 2111281318/2700.
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu (červené)
a kód 1341 (např. 5201341).

Přihlášení psa [.doc]
Čestné prohlášení [.doc]
Odhlášení psa [.doc]
poplatek za zábor veřejného prostranství

ZÁBOR

Užívání veřejného prostranství

Užívání veřejného prostranství (např. kontejner na suť, prodejní stánek, …) musí být ohlášeno předem. Po podání Vám bude vyměřen poplatek (10 Kč/m2/den), který je splatný před zahájením užívání.

Ohlášení užívání veřejného prostranství [.doc]
poplatek za ubytování

UBYTOVÁNÍ

Poplatek za ubytování

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za ubytování [.doc]

Žádosti a další formuláře

NázevFormát
Hlášení doručovací adresy [.pdf]
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení[.doc]
Žádost o poskytnutí informace[.doc]
Žádost o povolení kácení dřevin[.doc]
Žádost o přijetí do domu s pečovatelskou službou[.pdf]
Žádost o sdělení trvale přihlášených osob[.docx]
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu[.docx]
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu[.docx]
Žádost o příspěvek na docházku do nestátní MŠ pro školní rok 2023/2024[.docx] [.pdf]