Nezařazené

Základní škola Dolní Měcholupy

Základní informace

Kutnohorská 36
111 01 Praha 10
IČ: 70 92 62 80

Telefon: +420 272 700 650
E-mail: info@kutnohorska.cz
Web: www.zsdm.cz

Ředitel základní školy: Mgr. Miroslav Ferkl

O škole

Základní škola leží v klidném prostředí parku ve středu Dolních Měcholup.

Jedná se o základní školu prvního stupně, v pěti třídách se učí pět postupných ročníků. Ve čtvrtém a pátém ročníku dobíhá vzdělávací program Základní škola, v nižších ročnících probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola.

Vyučování je pravidelně obohacováno o projektové dny, průřezová témata, návštěvu ekologických center, muzeí a divadel. Během školního roku se koná také několik akcí, kterých se mohou zúčastnit i rodiče.

Odpolední program pro děti zajišťuje školní družina, každý rok mohou vybírat také z široké nabídky volnočasových aktivit.

Prostředí školy je příjemné, učebny jsou moderně vybavené, v každé třídě je samozřejmostí koberec. Pro výuku a školní akce je k dispozici také výtvarný ateliér, víceúčelová aula a počítačová učebna s interaktivní tabulí.