Vítání občánků

Městská část Praha – Dolní Měcholupy pořádá několikrát do roka slavnost Vítání občánků.

Prosíme rodiče narozených dětí, kteří trvale žijí v MČ Praha – Dolní Měcholupy a chtějí se zúčastnit Vítání občánků, aby podali na Úřad MČ vyplněnou přihlášku. Úřady nedostávají z matriky rodné listy nově narozených miminek.

Přihlášky podávejte osobně v kanceláři úřadu na adrese Dolnoměcholupská 168/37, kontaktní osoba: Jana Hlavatá, a nebo emailem na sekretariat@dolnimecholupy.cz.

Řádně přihlášený občánek bude zařazen na nejbližší volný termín slavnosti. Pozvánku na slavnostní Vítání občánků Vám zašleme poštou nebo e-mailem zhruba 2 týdny před obřadem.

 

Přihláška na vítání občánků – formulář ke stažení [.doc]

 

Srdečně se těšíme na Vaši návštěvu!

Starosta MČ Praha – Dolní Měcholupy