Ceník inzerce

cenik-inzerca-zpravodaj-od-1.1.2020

Informace k velikosti podkladů pro inzerci

Celá strana:

175 x 262 mm (zrcadlo)
210 x 297 mm (spad)
+ 5 mm kolem dokola na ořez

Polovina strany:

175 x 130 mm (na šířku zrcadlo)
210 x 148 mm (na šířku spad)
87 x 262 mm (na výšku spad)
105 x 297 mm (na výšku zrcadlo)
+ 5 mm ze tří stran na ořez

Čtvrtina strany:

87 x 130 mm (na výšku)
175 x 62 mm (na šířku)

Řádková inzerce:

1 řádek může mít max. 41 znaků
inzerce může být dlouhá maximálně 6 řádků (tj. 246 znaků)

Podklady pro inzerci zasílejte na e-mail zpravodaj@dolnimecholupy.cz