Odpady

Kam s odpadem?


Rozcestník


Velkoobjemové kontejnery

Změna režimu přistavování VOK – podrobnosti
Plán přistavování VOK 1. pololetí – harmonogram 1. pol. 2023
Plán přistavování VOK 2. pololetí – harmonogram 2. pol. 2023

BIO odpad

Plán přistavování BioVOK 1. pololetí – harmonogram 1. pol. 2023
Plán přistavování BioVOK 2. pololetí – harmonogram 2. pol. 2023

download

Jednotný plán svozu VOK a bioVOK na 2. pol. 2023 k vytištění „na lednici“ [.pdf]

BIOpopelnice – hnědá nádoba na bioodpad u Vás doma
informativní obrázek co do pražské biopopelnice patří a nepatří

Už máte svou BIOpopelnici? Stačí vyhodit například natě či slupky z kuchyně ne do běžné, ale právě do BIOpopelnice. A druhá šance je tu! Rostlinný odpad se změní v užitečný kompost. Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám zlepšují ovzduší.

Objednání svozu hnědé nádoby na bioodpad je od roku 2022 ZDARMA. Více informací najdete na bioodpad.praha.eu. Přečtěte si také, co do pražské BIOpopelnice patří a co ne.

Sběrný dvůr

Nebezpečný odpad

Nebezpečné domovní odpady jako jsou chemikálie, barvy, laky, použité akumulátory, teplpměry, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, tuky, baterie monočlánky, zářivkové trubice a podobný odpad jsou shromažďovány na dvou místech, a to:

Sběr použitých jedlých tuků a olejů

Sběr použitých baterií

  • v budově ZŠ Kutnohorská;
  • v budově Úřadu MČ Dolní Měcholupy.

Sběr použitých tonerových a inkoustových kazet

  • v budově úřadu MČ Dolní Měcholupy (1. patro naproti kanceláři úřadu).

Tříděný odpad

V roce 2023 startuje projet Še3vec – vícekomoditní sběr tříděných odpadů.

Pro více informací klikněte ZDE.

Kontejnery jsou vyváženy pravidelně firmou Pražské služby a.s. (telefon: +420 284 091 111). Aktuální informace naleznete také v interaktivní mapě. Aktuální informace najdete dále na psas.cz

Jak správně třídit odpad?

Další informace o tom, jaké druhy odpadu do separačních nádob patří či nepatří.

Směsný odpad

Jak se přihlásit k místnímu poplatku za svoz odpadu najdete v samostatném článku „Placení za svoz komunálního odpadu„.

Služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu (bytová družstva, majitele RD). Jedná se o možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob – bližší informace a podmínky naleznete v přiloženém formuláři objednávky.

Podnikatelský odpad

Typy podnikatelů

Typ I.: Drobní podnikatelé provádějící svoji podnikatelskou činnost z domova nebo z pronajaté bytové jednotky, nedisponující kanceláří či provozovnou,

Typ II.: Drobní podnikatelé s provozovnou a nízkým počtem zaměstnanců (zpravidla do 5 osob), produkující malé množství odpadu, ale nedisponující vhodným prostorem k umístění sběrných nádob v rámci své provozovny či kanceláře (typicky se jedná o např. kamenné trafiky, švadlenky, prodejny upomínkových předmětů, stánkový prodej na veřejných prostranstvích, kanceláře, malé nepotravinářské prodejny všeho druhu

Typ III.: Podnikatelé zaměstnávající do 10 zaměstnanců s plochou provozovny do 50 m2, kteří ke svému podnikání využívají provozovnu či kancelář, ale v rámci své provozovny nebo kanceláře nedisponují vhodným prostorem k umístění sběrných nádob na komunální nebo tříděný odpad.


Možnost zažádat o virtuální nádobu lze pouze přes Portál Pražana – karta „Řešení pro odpad podnikatele“. Virtuální nádoba je fakticky paušální poplatek za využívání veřejných sběrných nádob.