Odpady

Kam s odpadem?


Rozcestník


Velkoobjemové kontejnery

Změna režimu přistavování VOK – podrobnosti
Plán přistavování VOK 1. pololetí – harmonogram 1. pol. 2023
Plán přistavování VOK 2. pololetí – harmonogram 2. pol. 2023

BIO odpad

Plán přistavování BioVOK 1. pololetí – harmonogram 1. pol. 2023
Plán přistavování BioVOK 2. pololetí – harmonogram 2. pol. 2023

download

Jednotný plán svozu VOK a bioVOK na 2. pol. 2023 k vytištění „na lednici“ [.pdf]

Objednání svozu hnědé nádoby na bioodpad – bioodpad.praha.eu (od 2022 svoz zdarma)

Další informace

plakat-mhmp-nechceme.zit-na-smetisti

Nebezpečný odpad

Nebezpečné domovní odpady jako jsou chemikálie, barvy, laky, použité akumulátory, teplpměry, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, tuky, baterie monočlánky, zářivkové trubice a podobný odpad jsou shromažďovány na dvou místech, a to:

Sběr použitých jedlých tuků a olejů

Sběr použitých baterií

 • v budově ZŠ Kutnohorská;
 • v budově Úřadu MČ Dolní Měcholupy.

Sběr použitých tonerových a inkoustových kazet

 • v budově úřadu MČ Dolní Měcholupy (1. patro naproti kanceláři úřadu).

Jak správně třídit odpad?

Z běžného domovního odpadu můžete vytřídit až 40% odpadu, který lze umístit do nádob na separovaný odpad. Stanoviště kontejnerů pro bezplatné ukládání vytříděného papíru, plastů a skla jsou:

 • u provozovny Smetanová cukrárna v ulici Kutnohorské;
 • v ulici Za Kovárnou, v místě spojnice s ulicí V Dolinách;
 • v ulici Parková, u křižovatky s ulicí U Výstavby;
 • v ulici Ke Slatinám, za odbočkou s ulicí Pod Hřištěm;
 • v ulici Pod Lesíkem
 • v ulici De Dráze u trafostanice
 • v ulici V Nížinách
 • v ulici Ke Školce
 • v ulici Kryšpínova 2x
 • v ulici Honzíkova

V roce 2023 startuje projet Še3vec – vícekomoditní sběr tříděných odpadů.

Pro více informací klikněte ZDE.

Interaktivní mapa tříděného odpadu

Kontejnery jsou vyváženy pravidelně firmou Pražské služby a.s. )telefon: +420 284 091 111). Aktuální informace naleznete také v interaktivní mapě. Aktuální informace najdete dále na psas.cz

Služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu (bytová družstva, majitele RD)

Jedná se o možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob – bližší informace a podmínky naleznete v přiloženém formuláři objednávky.


Do modrých kontejnerů na papír patří: noviny, časopisy. knihy, sešity, čistý obalový papír, vlnitá lepenka, kartony, rozložené krabice…

Do modrých kontejnerů na papír nepatří: mastné nebo jinak znečištěné papíry, kombinované papírové obaly s plasty nebo kovovými foliemi (krabice Tetra Pack od mléka a jiných nápojů), voskový a uhlový papír, jiný odpad.

Do žlutých kontejnerů na plasty patří: veškeré plastové obaly, plastové kelímky (jogurt a ostatní mléčné výrobky), PET láhve (minimalizujte objem a víčkem uzavřete), plastové obaly od spotřebního zboží…

Do žlutých kontejnerů na plasty nepatří: vícevrstvé materiály, jako krabice od trvanlivého mléka, ovocných šťáv a džusů, kabely s obsahem kovu, kožené a gumové zbytky, polystyrén a pochopitelně jiný odpad

Do zelených kontejnerů na sklo patří: skleněné láhve skleněné nádoby, zavařovací sklenice, vázy, malé láhve od parfému a kosmetiky, okenní sklo…

Do zelených kontejnerů na sklo nepatří: keramika, porcelán, kamenina, nádoby z pálené hlíny, sklo s drátěnou výztuží, vrstvené sklo, netříštivé sklo, zrcadla, skleněné nádobí, zátky, plastové láhve, žárovkové sklo, zářivky, víčka a uzávěry od skleněných láhví.

Do žádných kontejnerů se separovaným odpadem nepatří: zbytky jídla ani odpad, který je kombinován z několika materiálů.