Organizační struktura úřadu

Úřad městské části tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu.

V čele úřadu městské části je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu městské části.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu městské části.

 • Starosta městské části Praha – Dolní Měcholupy
  Mgr.A. Jiří Jindřich                           starosta@dolnimecholupy.cz
                                                             mobil: 603 419 239
 • 1. místostarostka městské části Praha – Dolní Měcholupy
  Bc. Jana Doláková                           jdolakova@dolnimecholupy.cz
                                                             mobil: 737 270 882
 • Místostarosta městské části Praha – Dolní Měcholupy
  Ing. Luboš Ježil                                mistostarosta@dolnimecholupy.cz
                                                             mobil: 602 290 682

Členění úřadu městské části na odbory a oddělení není zavedeno.

KANCELÁŘ TAJEMNICE              224 324 312
Tajemnice
Šárka Fořtová, DiS.                    urad@dolnimecholupy.cz 
Asistentka
Barbora Dubská                        asistent@dolnimecholupy.cz

Czechpoint, oveřování, evidence obyvatel, místní poplatky,
podatelna                                  224 324 311
Jana Hlavatá                               sekretariat@dolnimecholupy.cz
Pavlína Várková                         podatelna@dolnimecholupy.cz

Oblast školství a sociálních věcí                224 324 314
Bc. Jana Doláková                       jdolakova@dolnimecholupy.cz

Oblast výstavby a životního prostředí      224 324 315
Martin Kembitzký                      vystavba@dolnimecholupy.cz  

OBLAST EKONOMICKÁ
Ekonom                                      224 324 319
Monika Slavíková                      ekonom@dolnimecholupy.cz
Účetní                                         224 324 317
Alena Kadlecová                        ucetni@dolnimecholupy.cz

Pošta Partner                            272 705 481
Hana Stárková
Jitka Kohoušková 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jakub Iran                                   jakub.iran@sms-sluzby.cz
                                                     mobil: 732 633 384 

Šéfredaktor Zpravodaje MČ
Václav Janko                              zpravodaj@dolnimecholupy.cz 

organizacni-struktura-uradu-pavouk