Organizační struktura úřadu

Úřad městské části tvoří starosta, místostarostové a pracovníci úřadu.

V čele úřadu městské části je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu městské části.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu městské části.

Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS)
Starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy
starosta@dolnimecholupy.cz
+420 603 419 239
Bc. Jana Doláková (TOP 09)
1. místostarostka městské části Praha-Dolní Měcholupy
jdolakova@dolnimecholupy.cz
+420 737 270 882
Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS)
2. místostarosta městské části Praha-Dolní Měcholupy
vkuba@dolnimecholupy.cz
+420 602 209 646

Členění úřadu městské části na odbory a oddělení není zavedeno.

Kancelář tajemnice
tel. 224 324 312

Tajemnice
Šárka Fořtová, DiS.

Asistentka
Barbora Dubská


urad@dolnimecholupy.cz


asistent@dolnimecholupy.cz

Czech Point, ověřování, evidence obyvatel, místní poplatky
Podatelna
tel. 224 324 311

Jana Hlavatá
Pavlína Várková

sekretariat@dolnimecholupy.cz
podatelna@dolnimecholupy.cz

ičko-info ikona
  Informace k elektronické podatelně

Oblast školství a sociálních věcí
tel. 224 324 314

Bc. Jana Doláková
Lucie Sobková

jdolakova@dolnimecholupy.cz
referent@dolnimecholupy.cz

Oblast výstavby a životního prostředí
tel. 224 324 315

Martin Kembitzký
Denisa Malečková

vystavba@dolnimecholupy.cz
majetek@dolnimecholupy.cz

Oblast ekonomická

Ekonomka
Monika Slavíková
Účetní
Alena Kadlecová

224 324 319
ekonom@dolnimecholupy.cz

ucetni@dolnimecholupy.cz

Pošta Partner
tel. 272 705 481

Hana Stárková
Jitka Kohoušková 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Lucie Kubešová Leišová

lucie.kubesova@sms-sluzby.cz
mobil: 774 998 590

Šéfredaktor Zpravodaje MČ

Karolína Valová

zpravodaj@dolnimecholupy.cz


Organizacni-schema-27.2.2023