Organizační struktura úřadu

Úřad městské části tvoří starosta, místostarostové a pracovníci úřadu.

V čele úřadu městské části je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu městské části.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu městské části.

Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS)
Starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy
starosta@dolnimecholupy.cz
+420 603 419 239
Bc. Jana Doláková (TOP 09)
1. místostarostka městské části Praha-Dolní Měcholupy
jdolakova@dolnimecholupy.cz
+420 737 270 882
Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS)
2. místostarosta městské části Praha-Dolní Měcholupy
vkuba@dolnimecholupy.cz
+420 602 209 646

Členění úřadu městské části na odbory a oddělení není zavedeno.

Kancelář tajemnice
tel. 224 324 312

Tajemnice
Šárka Fořtová, DiS.

Asistentka
Barbora Dubská


urad@dolnimecholupy.cz


asistent@dolnimecholupy.cz

Czech Point, ověřování, evidence obyvatel, místní poplatky
Podatelna
tel. 224 324 311

Pavlína Várková
Lucie Sobková
Jana Hlavatá

podatelna@dolnimecholupy.cz
referent@dolnimecholupy.cz
sekretariat@dolnimecholupy.cz

Oblast školství a sociálních věcí
tel. 224 324 314

Bc. Jana Doláková

jdolakova@dolnimecholupy.cz

Oblast výstavby, životního prostředí a majetku

Referent výstavby a ŽP
Martin Kembitzký
Referentka majetku
Denisa Malečková

224 324 315
vystavba@dolnimecholupy.cz
224 324 317
majetek@dolnimecholupy.cz

Oblast ekonomická
tel. 224 324 319

Monika Slavíková (ekonomka)
Alena Kadlecová (účetní)

ekonom@dolnimecholupy.cz
ucetni@dolnimecholupy.cz

Pošta Partner
tel. 272 705 481

Hana Stárková
Jitka Kohoušková 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Vlčková

hana.vlckova@sms-sluzby.cz
mobil: 602 608 054

Šéfredaktor Zpravodaje MČ

Karolína Valová

zpravodaj@dolnimecholupy.cz


Organizacni-schema-27.2.2023