AktualityZdravé Dolní Měcholupy

Kilo pro Dolní 2023

Co je participativní rozpočet?

Jednou z možností zapojení veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet, který lze využít jako součást programu Zdravé město (ZM). Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje schéma níže. V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci vybraného projektu či projektů.

Pro inspiraci si můžete prohlédnout návrhy z minulých let. V roce 2021 byla hlasováním zvolena bosá stezka, v loňském roce byly díky participativnímu rozpočtu instalovány trampolínky.

Fáze participativního rozpočtu

Časový harmonogram

1. 3. – 15. 4. 2023Sběr Vašich návrhů
15. 4. – 30. 4. 2023Kontrola došlých návrhů z hlediska realizovatelnosti
17. 5. 2023Možnost prezentovat návrh na Veřejném fóru (není podmínkou)
1. 5. – 30. 6. 2023 Hlasování veřejnosti
do konce roku 2023 Realizace vítězných návrhů

Podané návrhy

Ilustrační obrázek k návrhu do participativního rozpočtu - sluneční clona nad pískoviště
Sluneční clona nad pískoviště V Osikách
Projekt v bodech:
  • dětské hřiště V Osikách
  • 30 000 Kč
Anotace:

Sluneční clona pro vytvoření stínu u pískovišť zabrání rozpálení písku, se kterým si děti hrají. Umožní si dětem na písku hrát i v tropickém letním počasí. 

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný.

Ilustrační obrázek k návrhu do participativního rozpočtu - písková laboratoř
Písková laboratoř na dětské hřiště V Osikách
Projekt v bodech:
  • dětské hřiště V Osikách
  • 100 000 Kč
Anotace:

Pískoviště patří na dětském hřišti k nejoblíbenější zábavě. Pískoviště v ulici V osikách je jediné pískoviště ve staré části Dolních Měcholup. Jeho rozšíření o další herní prvky pracující s fyzikálními zákony děti obohatí a zabaví.

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný.

Ilustrační obrázek k návrhu do participativního rozpočtu - semafor
Semafor
Projekt v bodech:
  • křižovatka ulic Kutnohorská x K Dubečku
  • 127 000 Kč
Anotace:

Jednodušší přecházení na křižovatce Kutnohorská x K Dubečku.

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný pouze se souhlasem TSK a PČR.

Vzhledem k tomu, že podobné návrhy nebyly v předchozích letech ze strany PČR podpořeny, nebude tento návrh do hlasování zařazen.

Ilustrační obrázek k návrhu do participativního rozpočtu - discgolf
DiscGolfové hřiště v parku za školou
Projekt v bodech:
  • park za školou, prostor u trafostanice
  • 98 615 Kč
Anotace:

Cílem projektu je rozšíření volnočasových aktivit v parku za školou o rekreační DiscGolfové hřiště. Discgolf je atraktivní sportovní disciplína, která není náročná na výbavu, dá se snadno naučit a může jej provozovat takřka každý, bez rozdílu pohlaví i věku. Cílem hry je, stejně jako v golfu, dokončit hřiště co nejmenším počtem úderů-hodů diskem. Disk se hází z určeného výhoziště na cíl-discgolfový koš. S ohledem na rozhlohu, bezpečnost a nenarušení krajinného rázu by v parku vznikly 3 discgolfové koše s pěti výhozišti a mapou hřiště s pokyny a pravidly hry.

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný.

Ilustrační obrázek k návrhu do participativního rozpočtu - založíme Centrální park
Založíme centrální park
Projekt v bodech:
  • prostor mezi původní zástavbou DM a Malým hájem
  • 1. fáze – 40 000 Kč, 2. fáze 50 000 Kč + 40 000 Kč z vlastních zdrojů
Anotace:

Zpřístupnění lesních pozemků budoucího centrálního parku k procházkám, oddychu a odpočinku. Vytvoří pěší propojení starých a nových Dolních Měcholup hezkou přírodou, mimo rušnou ulici Kutnohorská. Doplnění přírodních atrakcí ve spolupráci obyvatel s MČ.

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný.


Výsledky hlasování

V období od 1. 3. do 15. 4. 2023 jsme sbírali Vaše návrhy, od 1. 5. do 30. 6. 2023 jste o návrzích hlasovali, tady jsou výsledky hlasování.

Do hlasování se zapojilo 236 respondentů, kterým tímto moc děkujeme za aktivitu a zájem.

Návrh Založíme centrální park získal 327 plusových a 5 mínusových bodů. Písková laboratoř dostala 54 plusových a 23 mínusových bodů. Zastínění pískoviště obdrželo 39 plusových a 32 mínusových bodů. DiscGolfové hřiště pak 37 plusových 69 mínusových.


Inspirace odjinud