Kilo pro Dolní 2022

Jednou z možností zapojení veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet, který lze využít jako součást programu Zdravé město (ZM). Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje schéma níže. V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci vybraného projektu či projektů.

ilustrační obrázek: 4 fáze participativního rozpočtu

Pravidla PR

Časový harmonogram

10. 5. – 10. 6. 2022 Sběr Vašich návrhů
13. 6. – 17. 6. 2022 Kontrola došlých návrhů z hlediska realizovatelnosti
20. 6. – 20. 7. 2022 Hlasování veřejnosti
do konce 2022 Realizace vítězných návrhů

Plakát

Plakat-KPD-2022

Inspirace odjinud


Participativní rozpočet je metoda zapojení veřejnosti do rozvoje města. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé městské části mohou rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu.

Realizován bude projekt (1 nebo více, dle finanční náročnosti), který získá nejvyšší počet hlasů obyvatel Dolních Měcholup.