Kilo pro Dolní 2023

Co je participativní rozpočet?

Jednou z možností zapojení veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet, který lze využít jako součást programu Zdravé město (ZM). Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje schéma níže. V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci vybraného projektu či projektů.

Pro inspiraci si můžete prohlédnout návrhy z minulých let. V roce 2021 byla hlasováním zvolena bosá stezka, v loňském roce byly díky participativnímu rozpočtu instalovány trampolínky.

Fáze participativního rozpočtu

Časový harmonogram

1. 3. – 15. 4. 2023Sběr Vašich návrhů
15. 4. – 30. 4. 2023Kontrola došlých návrhů z hlediska realizovatelnosti
17. 5. 2023Možnost prezentovat návrh na Veřejném fóru (není podmínkou)
1. 5. – 30. 6. 2023 Hlasování veřejnosti
do konce roku 2023 Realizace vítězných návrhů

Inspirace odjinud