Žádosti o informace

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Rok 2022

1. poskytnutá informace
2. poskytnutá informace
3. poskytnutá informace
4. poskytnutá informace
5. poskytnutá informace

 

Rok 2021

1. poskytnutá informace
2. poskytnutá informace
3. poskytnutá informace
4. poskytnutá informace
5. poskytnutá informace
6. poskytnutá informace
7. poskytnutá informace
8. poskytnutá informace
9. poskytnutá informace

Rok 2020

1. poskytnutá informace
2. poskytnutá informacepříloha 1, příloha 2, příloha 3
3. poskytnutá informace
4. poskytnutá informacepřílohy
5. poskytnutá informace
6. poskytnutá informacepříloha 1, příloha 2
7. poskytnutá informace
8. poskytnutá informace
9. poskytnutá informace

Rok 2019

1. poskytnutá informace – přílohy
2. poskytnutá informace
3. poskytnutá informace – příloha
4. poskytnutá informace – příloha
5. poskytnutá informace
6. poskytnutá informace
7. poskytnutá informace – příloha 1příloha 2
8. poskytnutá informace – příloha 1příloha 2
9. poskytnutá informace – příloha
10. poskytnutá informace – příloha
11. poskytnutá informace

Rok 2018

1. poskytnutá informace
2. poskytnutá informace – příloha
3. poskytnutá informace
4. poskytnutá informace
5. poskytnutá informace – příloha
6. poskytnutá informace
7. poskytnutá informace
8. poskytnutá informace – příloha
9. poskytnutá informace
10. poskytnutá informace
11. poskytnutá informace
12. poskytnutá informace
13. poskytnutá informace
14. poskytnutá informace
15. poskytnutá informace
16. poskytnutá informace
17. poskytnutá informace
18. poskytnutá informace
19. poskytnutá informace

Rok 2017

1. poskytnutá informace
2. poskytnutá informace
3. poskytnutá informace
4. poskytnutá informace
5. poskytnutá informace
6. poskytnutá informace
7. poskytnutá informace
8. poskytnutá informace
9. poskytnutá informace
10. poskytnutá informace
11. poskytnutá informace
12. poskytnutá informace

Rok 2016

1. poskytnutá informace 
2. poskytnutá informace
3. poskytnutá informace
4. poskytnutá informace
5. poskytnutá informace
6. poskytnutá informace
7. poskytnutá informace
8. poskytnutá informace
9. poskytnutá informace

Rok 2015

1. žádost o informaci
1. poskytnutá informace
2. žádost o informaci
2. poskytnutá informace
3. žádost o informaci
3. poskytnutá informace
4. žádost o informaci
4. poskytnutá informace
5. žádost o informaci
5. poskytnutá informace