Aktuality

Jednání VÚR dne 4.10.2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat dne 4. 10. 2023 od 17:30 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy.

Program jednání:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Dvojdomy Pod Lesíkem – vyjádření k upravené studii
  3. Plán investic na rok 2024 – sběr podnětů
  4. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR