Aktuality

Jednání VÚR dne 29. 11. 2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat dne 29. 11. 2023 od 17:00 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy.

Program jednání:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Dvojdomy Pod Lesíkem – souhlas se stavbou
  3. Úprava návrhu ZÚP Z3457 a Z3458 – vyjádření k návrhu developera
  4. Návrh ZÚP na pozemku 641/1 – vyjádření k návrhu
  5. Návrh ZÚP Ekospol – vyjádření k návrhu
  6. Elektrická a vodovodní přípojka na pozemek 579 – souhlas se stavbou
  7. Žádost o směnu pozemků 718/169 a 718/5 za pozemek 718/283 – vyjádření ke směně
  8. Plán zasedání na rok 2024 – informace
  9. Změna ÚP U Kabelovny – vyjádření ke změně
  10. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR