Nezařazené

Jednání VÚR dne 8. 11. 2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat dne 8. 11. 2023 od 17:30 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy.

Program jednání:

1.            Volba ověřovatele a odsouhlasení programu

2.            Dvojdomy Pod Lesíkem – vyjádření k upravené situaci

3.            BD U Výstavby – vyjádření k doplněné dokumentaci

4.            Obytný soubor Dolní Měcholupy – vyjádření k návrhu smlouvy o spolupráci

5.            Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR