Nezařazené

Jednání VÚR dne 14.6.2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat dne 14.6.2023 od 17:30 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy.

Program jednání:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Změna územního plánu Ekospol – vyjádření k návrhu
  3. Přístavba k RD Pod Lesíkem – vyjádření k doplněné dokumentaci
  4. Dvojdomy pod lesíkem – vyjádření k žádosti
  5. Zóna 30 – informace z MHMP
  6. Residence K Měcholupům – představení projektu
  7. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR