Veřejnoprávní smlouvy, dotace z rozpočtu MČ

Žádost o dotaci [.pdf]
Žádost o dotaci [.doc]

2022

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dance Factory Prague, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu seniorů Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy

2021

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Senioři ČR, z.s. ZO Praha-Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Spolek Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnurí dotace Linka bezpečí z.s.

2020

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Senioři ČR, z.s. ZO Praha – Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Linka bezpečí z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Spolek Leonardo

2019

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Senioři ČR, z.s. ZO Praha – Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Spolek Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy

2018

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Linka bezpečí z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZO SDČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Radioklub
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy

2017

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZO SDČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Radioklub
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy

2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZO SDČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Radioklub
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy