Veřejnoprávní smlouvy, dotace z rozpočtu MČ


Komise pro udělování dotací (KUD):
Předseda: Michal Blažek, členové: JUDr. Ing. Petr Vltavský, Ing. Vladimír Študent, Libor Motlík, Jana Hemelíková


2024

Zastupitelstvo Městské části Praha-Dolní Měcholupy na svém 13. veřejném zasedání konaném dne 29. 1. 2024 svým usnesením číslo 13/6 vyhlásilo dotační program pro rok 2024. Uzávěrka přijímání žádostí nebyla stanovena. Dotace budou přidělovány dle doporučení KUD až do vyčerpání alokované částky ve schváleném rozpočtu.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu seniorů Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy

2023

Uzávěrka přijímání žádostí o dotaci je 9. 6. 2023.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu seniorů Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dance Factory Prague, z.s.

2022

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dance Factory Prague, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu seniorů Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy

2021

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Senioři ČR, z.s. ZO Praha-Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Spolek Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnurí dotace Linka bezpečí z.s.

2020

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Senioři ČR, z.s. ZO Praha – Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Linka bezpečí z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Spolek Leonardo

2019

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Senioři ČR, z.s. ZO Praha – Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Spolek Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy

2018

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Linka bezpečí z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZO SDČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Radioklub
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy

2017

Dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZO SDČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Radioklub
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy

2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZO SDČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Leonardo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Radioklub
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy