AktualityZdravé Dolní Měcholupy

Kilo pro Dolní Junior 2024

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé, tentokráte děti a mládež, mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Městská část Praha – Dolní Měcholupy v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a samotnou realizaci provádí výhradně městská část.

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje schéma níže. V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci vybraného projektu či projektů.

Pro inspiraci si můžete prohlédnout návrhy z minulých let. V roce 2021 byla hlasováním zvolena bosá stezka, v roce 2022 byly díky participativnímu rozpočtu instalovány trampolínky. Loňský rok nám přinesl první cestu skrze Centrální park.

Fáze participativního rozpočtu

Časový harmonogram

1. 3. – 30. 4. 2024Sběr návrhů ze strany veřejnosti
30. 4. – 7. 5. 2024Kontrola došlých návrhů z hlediska realizovatelnosti
17. 5. – 17. 6. 2024 Hlasování občanů MČ Praha-Dolní Měcholupy o pořadí projektů k realizaci
do konce roku 2024 Realizace projektu či projektů

Podané návrhy

Lezecká stěna ve sportovní hale

Projekt v bodech:

 • lezecká stěna
 • 100 000 Kč

Anotace:

Lezecká stěna u školy chybí, nejbližší je v Malém háji. Lezecká stěna by mohla být umístěna v tělocvičně na protější stěně vpravo naproti vchodu do tělocvičny. Umístění bylo konzultováno s panem ředitelem školy. Lezecká stěna je složena z 10 bloků, které lze umístit přímo na stěnu a je určena pro školní tělocvičny. Rozměry jsou 390 cm x 240 cm.

Poznámka k projektu: projekt je realizovatelný

Relaxační přestávky (ZŠ Dolní Měcholupy)

Projekt v bodech:

 • vybavení pro zábavu a odpočinek o přestávkách
 • 40 000 Kč

Anotace:

Máme výhodu, že můžeme trávit přestávky venku, to je nejvíc. Pokud je ale nepříznivé počasí, jsme na přestávky ve škole. Máme představu trávit přestávky na chodbách – sedací bobíky a hry.

Poznámka k projektu: projekt je realizovatelný

Bezpečný a zábavný průchod „u koček“

Projekt v bodech:

 • revitalizace prostředí

Anotace:

Děti chtějí udělat u koček (místo kousek od hasičské stanice, u závory) hezké místo, kde se budou moct bezpečně bavit. Místo teď vypadá smutně s rozbitými panely a rodiče se vždycky bojí, že tam někam spadneme. Ale my chceme udělat zábavný průchod s bezpečným zábradlím, kde budou kočky a koťata šťastné a my se nebudeme bát!

Poznámka k projektu: projekt je realizovatelný

Školní mazlíček

Projekt v bodech:

 • pořízení vhodného mazlíčka, např. chameleona
 • 15 000 Kč

Anotace:

Na Školním fóru vyhrál návrh na pořízení školního mazlíčka. Tento návrh má velkou podporu napříč školou. Jedno šťastné zvířátko, může mít hodně podporovatelů.  

Poznámka k projektu: projekt je realizovatelný

Šplhací most na zahradu (MŠ)

Projekt v bodech:

 • herní prvek – šplhací most
 • 90 000 Kč

Anotace:

Cílem projektu je rozšíření prvků na školní zahradě v MŠ. Zahrada v MŠ napomáhá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. U dětí se rozvíjí koordinace pohybů, rovnováha, děti si přirozeně rozvíjí silové schopnosti a uvědomují si své možnosti při zdolávání překážek.

Poznámka k projektu: projekt je realizovatelný

Lavička kolem stromu na hřišti u školy

Projekt v bodech:

 • relaxační prvek – dřevěná lavička
 • 10 000 Kč

Anotace:

Místo posedávání na špalíčkách u pískoviště by rodiče i děti ocenili pěknou lavičku kolem stromu v centrální části hřiště.

Poznámka k projektu: projekt je realizovatelný

Inspirace odjinud