Nezařazené

Jednání VÚR dne 17. 1. 2024

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat dne 17. 1. 2024 od 17:30 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy.

Program jednání:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. ŘRD Kutnohorská – doplněná DUR – vyjádření k dokumentaci
  3. BD U Výstavby – znovuprojednání
  4. RD Na louce – souhlas s připojením na komunikaci
  5. Drak company – vyjádření k žádostem
  6. Nový vjezd na pozemek 423/1 – vyjádření k žádosti
  7. Přechod Kutnohorská – vyjádření k technickému řešení
  8. Přeložka plynu – Kutnohorská – vyjádření k trasování a návrhu smlouvy
  9. Přístavba ZŠ Kutnohorská – vyjádření ke studii
  10. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR