AktualityStudie, projekty a záměry v MČ

Stavba základnové stanice

Se zrušením základnové stanice u návsi došlo ke zhoršení signálu v Dolních Měcholupech. Toto řešila provizorní stanice, která však měla omezený výkon.

U nového zázemí SK Dolní Měcholupy proto vyrostla nová stanice, konktrétně základnová stanice  T-Mobile, jež je uzpůsobená pro instalaci více operátorů, aby nebylo nutné stavět pro každého operátora zvlášť.