Aktuality

Jednání KV dne 13. 12. 2023

Jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 13. 12. 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

  1. Kontrola naplňování usnesení Zastupitelstva
  2. Kontrola naplňování usnesení Rady
  3. Různé
    – SK
    – Areál Za Zastávkou

Ing. Vladimír Študent
předseda KV