Aktuality

Jednání KV dne 6. 9. 2023

Jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 6. 9. 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

  1. Kontrola naplňování usnesení Zastupitelstva
  2. Kontrola naplňování usnesení Rady
  3. Různé

 

 

Ing. Vladimír Študent
předseda KV