Nezařazené

Jednání KV dne 7. 6. 2023

Jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 7. 6. 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

  1. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
  2. Kontrola naplňování usnesení Rady
  3. Různé (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ DM)

 

 

Ing. Vladimír Študent
předseda KV