AktualityVRT

Pozvánka na veřejné setkání k zahájení přípravy nové vysokorychlostní trati v naší městské části

Rádi bychom vás pozvali na veřejné setkání, které se bude konat 11. prosince 2023 od 18 hodin ve víceúčelové sportovní hale v Dolních Měcholupech. Zástupci Správy železnic si pro vás připraví prezentaci, ve které podrobně představí přínosy vysokorychlostní železnice a zahájení její projektové přípravy na území Prahy. Následovat bude panelová diskuse s projektanty, urbanisty i zástupci samosprávy, kde se můžete zeptat na cokoliv, co vás kolem přípravy nových železničních tratí zajímá.

Návštěvníci se můžou těšit na podkladové materiály v podobě map a letáčků. Představena bude také pocitová mapa, kde můžete vkládat podněty k místům, která se mají proměnit či naopak zachovat při plánování trasy nové vysokorychlostní trati.

Další informace o projektu naleznete na stránkách www.spravazeleznic.cz/vrt/praha.

Těšíme se na vás!