Studie, projekty a záměry v MČ

Obchvat Dolních Měcholup

Východní obchvat Dolních Měcholup je úsek, jehož realizací bude odvedena průjezdná doprava z Dolních Měcholup na objízdnou trasu mimo centrální průtah ulicí Kutnohorskou a přispěje k dopravnímu zklidnění městské části. Kromě vlastní Kutnohorské navazuje obchvatová komunikace v širších vztazích na západní straně na propojení Průmyslová – Kutnohorská s připojením na MO v MÚK Rybníčky, na jihu pak na výhledové komunikační propojení Přátelství – Bečovská – MÚK Pražský okruh (SOKP) severně od Netluk.

Pozitivní dopady:

  • odvedení průjezdné dopravy z Dolních Měcholup
  •  zlepšení lokálních negativních dopadů automobilové dopravy

Stavební úřad vede řízení pro vydání územního rozhodnutí na obchvat Dolních Měcholup a tzv. Hostivařskou spojku.