Komunitní centrum

Adaptační kroužek Měchurka

Základní informace

Adresa: Na Paloučku 704/11, 109 00 Praha-Dolní Měcholupy
Zřizovatel: MČ Praha – Dolní Měcholupy
Provozní doba: 8:00 – 14:00
Kapacita: 12 dětí

Koordinátor projektu: Jana Doláková, tel.: 737 270 882
Chůva: Kateřina Pokorná
Kontaktní e-mail: rodina@dolnimecholupy.cz

Měsíční poplatek: 1.000,- Kč
Stravné: 108,- Kč/den
Návazné kroužky v rámci komunitního centra se platí individuálně.

Režim dne

8:00 – 8:30příchod dětí
8:00 – 9:00hry, tělovýchovná chvilka v herně, komunitní kruh, hry, hygiena
9:00 – 9:20svačinka, hygiena
9:20 – 9:45pokračování v ranních činnostech nebo řízená činnost
9:45 – 10:00hygiena, převlékání na pobyt venku
10:00 – 11:30pobyt venku
11:30 – 12:00převlékání, hygiena, oběd
12:00 – 13:30odpočinek na lehátku
13:30 – 14:00vstávání, hygiena, hry, zájmové činnosti dětí, rozcházení dětí domů nebo na kroužek

Měsíční plán

Dokumenty ke stažení

Provozní řád adaptačního kroužku Měchurka

Smlouva o poskytování služeb péče o děti v adaptačním kroužku Měchurka

Kritéria pro přijetí do adaptačního kroužku Měchurka

Přihláška do adaptačního kroužku Měchurka

Přihláška ke stravování

Fotogalerie

Přejít na: Komunitní centrum Dolní Měcholupy