Odpady

Velkoobjemové kontejnery

Změna režimu přistavování VOK – podrobnosti
Plán přistavování VOK 1. pololetí 2024 – harmonogram 1. pol. 2024
Plán přistavování VOK 2. pololetí 2024 –

BIO odpad

Plán přistavování BioVOK 1. pololetí 2024 – harmonogram 1. pol. 2024
Plán přistavování BioVOK 2. pololetí 2024 –

informativní obrázek co do pražské biopopelnice patří a nepatří

Už máte svou BIOpopelnici? Stačí vyhodit například natě či slupky z kuchyně ne do běžné, ale právě do BIOpopelnice. A druhá šance je tu! Rostlinný odpad se změní v užitečný kompost. Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám zlepšují ovzduší.

Objednání svozu hnědé nádoby na bioodpad je od roku 2022 ZDARMA. Více informací najdete na bioodpad.praha.eu. Přečtěte si také, co do pražské BIOpopelnice patří a co ne.

Tříděný odpad

U veřejných stanovišť je zaveden tzv. multikomoditní sběr, a to sice společný sběr více komodit do jedné nádoby. Sledujte prosím pečlivě samolepky na kontejnerech, podle kterých snadno poznáte, jaký odpad kam patří. Více informací naleznete zde.

Kontejnery jsou vyváženy pravidelně firmou Pražské služby a.s. (telefon: +420 284 091 111). Aktuální informace naleznete také v interaktivní mapě. Aktuální informace najdete dále na psas.cz

Jak správně třídit odpad?

Sběrný dvůr

Nebezpečný odpad

Nebezpečné domovní odpady jako jsou chemikálie, barvy, laky, použité akumulátory, teplpměry, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, tuky, baterie monočlánky, zářivkové trubice a podobný odpad jsou shromažďovány na dvou místech, a to:

Sběr použitých jedlých tuků a olejů

Sběr použitých baterií

  • v budově ZŠ Kutnohorská
  • v budově úřadu MČ Dolní Měcholupy

Směsný odpad

Jak se přihlásit k místnímu poplatku za svoz odpadu najdete v samostatném článku „Placení za svoz komunálního odpadu„.

Služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu (bytová družstva, majitele RD). Jedná se o možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob – bližší informace a podmínky naleznete v přiloženém formuláři objednávky.

Podnikatelský odpad

Typy podnikatelů

Typ I.: Drobní podnikatelé provádějící svoji podnikatelskou činnost z domova nebo z pronajaté bytové jednotky, nedisponující kanceláří či provozovnou,

Typ II.: Drobní podnikatelé s provozovnou a nízkým počtem zaměstnanců (zpravidla do 5 osob), produkující malé množství odpadu, ale nedisponující vhodným prostorem k umístění sběrných nádob v rámci své provozovny či kanceláře (typicky se jedná o např. kamenné trafiky, švadlenky, prodejny upomínkových předmětů, stánkový prodej na veřejných prostranstvích, kanceláře, malé nepotravinářské prodejny všeho druhu

Typ III.: Podnikatelé zaměstnávající do 10 zaměstnanců s plochou provozovny do 50 m2, kteří ke svému podnikání využívají provozovnu či kancelář, ale v rámci své provozovny nebo kanceláře nedisponují vhodným prostorem k umístění sběrných nádob na komunální nebo tříděný odpad.


Možnost zažádat o virtuální nádobu lze pouze přes Portál Pražana – karta „Řešení pro odpad podnikatele“. Virtuální nádoba je fakticky paušální poplatek za využívání veřejných sběrných nádob.