Nejčastěji hledáte

Placení za svoz komunálního odpadu

Bytové domy: služba je placena jednotně za celý dům v rámci družstva nebo společenství vlastníků

Rodinné domy: do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (získání nemovitosti) je nutné podat Prohlášení plátce poplatku (vy) správci poplatku (Magistrát).

Jak na to:
  1.  Vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost (v případě Dolních Měcholup se jedná o společnost Pražské služby, a.s. – svozová oblast A). Svozová společnost objednávku zaeviduje a zároveň připraví Prohlášení plátce poplatku k vytvoření registrace u správce poplatku za komunální odpad. Více info ZDE.
  2. Vyplněné a podepsané Prohlášení odešlete správci poplatku poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně v podatelně Magistrátu HMP. Informace o možných způsobech podání nejdete ZDE.
  3. Plátce poplatku uhradí poplatek v termínech splatnosti. Kompletní info k platbě poplatku najdete ZDE.