Aktuality

Shruní 1. čtvrtletí pilotního projektu sběru jedlých tuků a olejů z domácností

Dovolujeme si Vás informovat o dosavadním průběhu projektu sběru jedlých tuků a olejů v naší MČ.
V současné době máme výsledky ze 3 svozů, které byly provedeny v období červen – srpen 2020.

Dle sdělení a zaslaných výstupů od poskytovatele služby, spol. Viking Group s.r.o., se v nádobách v hojné míře vyskytují minerální oleje a směsný komunální odpad.

Apelujeme proto na Vás, abyste do nádob umisťovali výhradně jedlé tuky a oleje. V případě, že budou do příslušné nádoby opakovaně vyhazovány minerální oleje (pro tyto slouží svozový vůz Nebezpečných odpadů nebo sběrný dvůr) nebo dokonce směsný odpad, bude projekt ukončen a nádoby budou poskytovatelem služby odebrány!

Kde jsou tyto nádoby umístěny?

stanoviste-kontejner-oleje

Proč a jak sbírat jedlé tuky a oleje

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!

Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!! Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

Proč použitý olej nelít do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!

Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.

Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.

Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.

V následujících obdobích bude zcela jistě docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin.

 

Vážení občané, nepochybujeme o tom, že máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.

Dodavatelské firmy Viking group s.r.o. a EKO- PF s.r.o.  spolu s Projektem pro města a obce propagují heslo:

 

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.