AktualityVRT

Shrnutí veřejného setkání k zahájení přípravy nové vysokorychlostní trati

Děkujeme všem obyvatelům Dolních Měcholup, kteří se zúčastnili schůzky na téma VRT v Dolních Měcholupech.

Schůzka se zástupci Správy železnic a projektanty přinesla očekávané reakce veřejnosti. Nadzemní vedení rychlodráhy je pro obyvatele Dolních Měcholup nepřijatelné řešení z mnoha důvodů. Nadzemní vedení bude zdrojem hluku pro své okolí, val nebo i jen pozemní trať či zářez velmi zkomplikují prostupnost krajinou pro lidi i živočichy. Estetická zátěž valu a mostu nadobro poškodí území, kde má podél Hostavického potoka vzniknout park nadregionálního významu.

Pokud sdílíte společně s vedením městské části obavy, že nadzemní vedení VRT nenávratně poškodí kvalitu životního prostředí v Dolních Měcholupech, tak své připomínky můžete uplatnit v rámci pocitové mapy.

Při jejím vyplňování však musíte být trpěliví, protože někdy její provoz není zcela uživatelsky přívětivý a zaznamenání informací docela dlouho trvá.

Také je třeba upozornit, že pokud nedojdete až na konec formuláře, kde vyplníte, zda jste obyvatelem Dolních Měcholup nebo jen návštěvníkem (případně i věk a pohlaví), tak vaše informace nebudou uloženy. Vaše argumenty, které hodnoty v místě VRT budou nenávratně ztraceny, nám, jak doufáme, pomohou prosadit podzemní variantu vysokorychlostní trati.

Včerejší schůzka nebyla jediným setkáním na toto téma. Plánovány jsou další akce na únor a červen 2024. O nich Vás budeme včas informovat.

Děkujeme, že nás podporujete v našich snahách zabránit nadzemnímu vedení rychlodráhy.

Informace o průběhu projednávání VRT jsou nyní také dostupné přes web MČ. Postupně zde budou zveřejňovány důležité dokumenty k touto tématu.