Nezařazené

Jednání VÚR dne 16.8.2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat dne 16.8.2023 od 17:30 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy.

Program jednání:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Umístění stožáru Vodafon – návrh umístění
  3. Polyfunkční hala v Areálu PM – vyjádření k projektu
  4. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR