Nezařazené

Jednání VÚR dne 10.5.2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat dne 10.5.2023 od 17:30 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy.

Program jednání:

1.            Volba ověřovatele a odsouhlasení programu

2.            ŘRD Kutnohorská – vyjádření k upravené studii

3.            Přístavba k RD Pod Lesíkem – vyjádření k projektu

4.            Zjišťovací řízení EIA – drcení pneumatik – nové řízení – informace

5.            Recyklační plocha Průmyslová – informace

6.            Residence K Měcholupům – žádost o věcné břemeno – vyjádření k žádosti

7.            Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR