Akce v Dolních Měcholupech

Stavění májky a pálení čarodějnic 2023

S měsícem dubnem jsme se rozloučili tradičními akcemi – vztyčením májky a upálením čarodějnice, opekáním špekáčků a nechyběl ani zábavný program. Děkujeme všem Dolnoměcholupákům za skvělou atmosféru.

Na akcích konaných MČ Praha – Dolní Měcholupy jsou pořizovány obrazové či zvukové záznamy. Získané materiály mohou být použity k propagaci městské části Praha – Dolní Měcholupy.