Nezařazené

Směrnice a vnitřní předpisy

Městská část Praha-Dolní Měcholupy vydává vlastní vnitřní směrnice a příkazy. Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl.m.Prahy.

Vlastní vnitřní předpisy jsou především:

  • Organizační řád, Pracovní řád, Skartační řád a Vnitřní předpis o zadávání zakázek malého rozsahu,
  • Příkaz pro provedení inventarizací a další vnitřní příkazy a postupy, kterými se řídí činnost úřadu.
  • V oblasti samosprávy především Jednací řád zastupitelstva MČ a jednací řády výborů zastupitelstva.