Výbory a komise

Finanční výbor 

 • Předseda: Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS)
 • Jiří Voříšek (nominován ODS)
 • Ing. Vlastimil Hricišin (NO)
 • Libor Motlík (NO)
 • David Sobek (nominován ODS)

Jednací řád

Zápisy FV:

2018 – 2022
1. z 7. 11. 2018 11. z 31.10.2019
2. z 19. 11. 2018 12. z  4.12.2019
3. z 12. 12. 2018 USN z 23. 12. 2019
4. z 7. 1. 2019
5. z 13. 3. 2019
6. z 29. 4. 2019 
7. z 29. 5. 2019
8. z 12. 7. 2019
9. z 12. 8. 2019
10. z 7.10.2019

 

2014 – 2018
1. z 10. 11. 2014 12. z 26. 10. 2015 22. z 23. 11. 2016 31. z 3. 1. 2018
2. z 19. 11. 2014 13. z 25. 11. 2015 23. z 30. 11. 2016 32. z 5. 3. 2018
3. z 26. 11. 2014 14. z 6. 1. 2016 24. z 14. 12. 2016 33. z 26. 3. 2018
4. z 8. 12. 2014 15. z 21. 1. 2016 25. z 3. 4. 2017 USN z 7. 5. 2018
5. z 14. 1. 2015 16. z 28. 4. 2016 USN z 15. 5. 2017 35. z  6. 6. 2018
6. z 16. 2. 2015 17. z 9. 6. 2016 26. z 21. 6. 2017 36. z 19. 6. 2018
8. z 8. 4. 2015 18. z 25. 8. 2016 27. z 28. 8. 2017 37. z 27. 8. 2018
9. z 4. 5. 2015 19. z 6. 9. 2016 28. z 11. 10. 2017
10. z 17. 6. 2015 20. z 4. 10. 2016 29. z 6. 11. 2017
11. z 31. 8. 2015 21. z 31. 10. 2016 30. z 11. 12. 2017

 Kontrolní výbor

 • Předseda: Ing. Vladimír Študent (NO)
 • Ing. Zbyněk Kozel (NO)
 • JUDr. PhDr. Melinda Vrajíková (NO)
 • Lucie Sobková (nezávislá za ODS)
 • Petr Vltavský (nezávislý za ODS)

Jednací řád

Zápisy KV:

2018 – 2022
1. z 6. 3. 2019 6. z 11. 2. 2020
2. z 29.4.2019
3. z 29.5.2019
4. z 8. 10. 2019
5. z 25. 10. 2019

 

2014 – 2018
1. z 25. 11. 2014 4. z 20. 6. 2016 7. z 29. 3. 2017  10. z 8. 1. 2018
2. z 26. 5. 2015 5. z 12. 10. 2016 8. z 12. 9. 2017  11. z 9. 4. 2018
3. z 24. 2. 2016 6. z 14. 12. 2016 9. z 20. 11. 2017  12. z 19. 9. 2018

 


Výbor pro územní rozvoj

 • Předseda: Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS)
 • Ing. Luděk Dostál
 • Ing.arch. et Ing.Tomáš Choděra
 • Ing. arch. Luděk Podlipný
 • Ing. Luboš Ježil (nezavislý za ODS)
 • Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS)
 • Ing. Otakar Vich (NO)

Jednací řád

Zápisy z jednání výboru:

2018 – 2022
1. z 6. 11. 2018 11. z 10. 7. 2019
2. z 18. 12. 2018 12. z 9. 9. 2019
3. z 4. 2. 2019 13. z 26. 9. 2019
4. z 5. 3. 2019 14. z 10. 10. 2019
5. z 4. 4. 2019 15. z 11. 11. 2019
6. z 23. 4. 2019 16. z 12. 2. 2020
7. z 6. 5. 2019
8. z 28. 5. 2019
9. z 30. 5. 2019
10. z 19. 6. 2019

 

2014 – 2018
1. z 11. 3. 2015 18. z 14. 4. 2016 31. z 5. 1. 2017 44. z 7. 11. 2017
2. z 25. 3. 2015 19. z 28. 4. 2016 32. z 26. 1. 2017 45. z 28. 11. 2017
5. z 13. 5. 2015 20. z 12. 5. 2016 33. z 23. 2. 2017 46. z 15. 1. 2018
6. z 3. 6. 2015 21. z 1. 6. 2016 34. z 23. 3. 2017 47. z 31. 1. 2018
8. z 14. 7. 2015 22. z 13. 7. 2016 35. z 4. 5. 2017 48. z 22. 2. 2018
9. z 31. 8. 2015 23. z 17. 8. 2016 36. z 9. 5. 2017 49. z  8. 3. 2018
10. z 16. 9. 2015 24. z 31. 8. 2016 37. z 15. 5. 2017 50. z 4. 4. 2018
11. z 26. 10. 2015 25. z 7. 9. 2016 38. z 18. 5. 2017 51. z 24. 4. 2018
13. z 10. 12. 2015 26. z 21. 9. 2016 39. z 14. 6. 2017 52. z 10. 5. 2018
14. z 13. 1. 2016 27. z 13. 10. 2016 40. z 29. 6. 2017 53. z 14. 6. 2018
15. z 16. 2. 2016 28. z 26. 10. 2016 41. z 13. 7. 2017 54. z 18. 6. 2018
16. z 17. 3. 2016 29. z 10. 11. 2016 42. z 12. 9. 2017 55. z 8. 8. 2018
17. z 31. 3. 2016 30. z 1. 12. 2016 43. z 17. 10. 2017 56. z 4. 10. 2018


Komise kulturní a sportovní

 • Předseda: Michal Kohout
 • Gabriela Dvořáková
 • Lucie Sobková
 • Jitka Vránková
 • Martin Soukup
 • Petr Vltavský

Zápisy z jednání komise:

2018 – 2022
1. z 20. 11. 2018 10. z 21. 1. 2020
2. z 8. 1. 2019
3. z 14. 2. 2019
4. z 20. 3. 2019
5. z 23. 4. 2019
6. z 18. 6. 2019
7. z 20. 8. 2019
8. z 4. 11. 2019
9. z 26. 11. 2019

 

2014 – 2018
1. z 19. 11. 2014 11. z 19. 10. 2015 21. z 10. 1. 2017 31. z 10. 1. 2018
2. z 10. 12. 2014 12. z 26. 10. 2015 22. z 13. 2. 2017 32. z 20. 2. 2018
3. z 5. 1. 2015 13. z 30. 11. 2015 23. z 13. 3. 2017 33. z 10. 4. 2018
4. z 21. 1. 2015 14. z 24. 2. 2016 24. z 27. 3. 2017 34. z 15. 5. 2018
 5. z 26. 2. 2015 15. z 17. 3. 2016 25. z 18. 4. 2017 35. z 19. 6. 2018
6. z 13. 5. 2015 16. z 30. 3. 2016 26. z 16. 5. 2017 36. z 7. 8. 2018
7. z 16. 6. 2015 17. z 25. 4. 2016 27. z 26. 6. 2017 37. z 25. 9. 2018
8. z 27. 8. 2015 18. z 24. 5. 2016 28. z 15. 8. 2017
9. z 9. 9. 2015 19. z 19. 9. 2016 29. z 13. 9. 2017
10. z 15. 9. 2015 20. z 15. 11. 2016 30. z 14. 11. 2017


Komise sociální, školská a veřejného zdraví

 • Předseda Bc. Jana Doláková
 • Kateřina Tomíčková
 • Michal Kohout
 • Alena Ševčíková
 • Marcela Zvelebilová
 • Jakub Petřina
2018 – 2020
1. z 10. 5. 2019
2. z 29. 5. 2019
3. z 7. 10. 2019
4. z 4. 11. 2019
5. z 2. 12. 2019
6. z 6. 1. 2020
7. z 3. 2. 2020
8. z 2. 3. 2020

 


Komise k projednávání přestupků

 • Předseda: Mgr. Martina Klvaňová
 • Šárka Fořtová, DiS.
 • Jana Hlavatá
 • Pavlína Várková
 • Monika Slavíková
 • Barbora Dubská

Redakční rada

 • Předseda: Ing. Luboš Ježil
 • šéfredaktor: Václav Janko
 • Lucie Sobková
 • Bc. Jana Doláková

Statut RR

zpravodaj@dolnimecholupy.cz

Zápisy z jednání rady:

2014 – 2018 2018 – 2022
1. z 25. – 29. 7. 2016
2. z 1.- 24. 8. 2017
3. z 3. 10. 2017
4. z 6. 12. 2017
5. z 19. 2. 2018
6. z 15. 8. 2018