AktualityStudie, projekty a záměry v MČ

Studie obnovy návsi Dolní Měcholupy

Celý projekt je rozdělen do devíti etap.

14. 6. 2023

Na jednání VÚR bylo doporučeno nechat zpracovat dokumentaci pro stavební povolení na všechny etapy naráz s výjimkou etapy kolem objektu bývalé prodejny Meinl probíhá příprava výběrového řízení na projektanta.

1. 7. 2022

Obdržena finální podoba studie.
K nahlédnutí je ZDE.

23. 12. 2021

Obdržena rozpracovaná studie.
Veřejné projednání této studie se bude konat na jednání VÚR dne 12. 1. 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.
Studie k nahlédnutí ZDE

30. 11. 2021

Obdrženy výstupy analytické části pro studii obnovy návsi.
Výstupy k nahlédnutí ZDE


Zde budou doplněny další údaje o průběhu pořizování studie obnovy návsi.

20. 4. – 15. 8. 2018

Ideová architektonicko-urbanisticko-krajinářská soutěž na podobu návsi v Dolních Měcholupech.
Výsledky soutěže si můžete prohlédnout ZDE