Studie, projekty a záměry v MČ

Urbanisticko-krajinářská soutěž na podobu návsi

Městská část Praha – Dolní Měcholupy vyhlašuje
ideovou architektonicko-urbanisticko-krajinářskou soutěž o návrh na řešení:

„Revitalizace návsi městské části Praha – Dolní Měcholupy“

  • VyhlašovatelMěstská část Praha – Dolní MěcholupyDolnoměcholupská 168/37, Praha – Dolní Měcholupy, 111 01IČ: 00231347    DIČ: CZ00231347Zastoupen: Mgr.A. Jiřím Jindřichem, starostou MČtel. +420 272 706 441 e-mail: urad@dolnimecholupy.cz
  • Sekretář soutěžeMartin Kembitzký – referent ÚMČtel. 272 706 441 e-mail: vystavba@dolnimecholupy.cz
  • Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)350 000,-
  • Datum odevzdání soutěžních návrhů17:00 15. srpna 2018
  • Datum vyhlášení soutěže20. dubna 2018
  • Lhůta k podání dotazů31. května 2018
  • Řádní členové poroty závislíMgr.A. Jiří Jindřich – starosta MČIng. Martin Svoboda – člen Zastupitelstva MČ
  • Řádní členové poroty nezávislíIng. arch. Ivan Plicka – architektIng. arch. Jan Sedlák – architektIng. Vladimír Sitta – krajinářský architekt
  • Náhradníci poroty závislíIng. arch. Luděk Podlipný – architektIng. arch. et Ing. Tomáš Choděra – architekt
  • Náhradníci poroty nezávislíIng. Radmila Fingerová – krajinářská architektka