Participativní rozpočet: Kilo pro Dolní

Jednou z možností zapojení veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet, který lze využít jako součást programu Zdravé město (ZM). Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje schéma níže. V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci vybraného projektu či projektů.

ilustrační obrázek: 4 fáze participativního rozpočtu

Plakát

A3-LETÁK-KPD-1


Pravidla PR

Časový harmonogram

1. 5. – 31. 5. 2021 Sběr Vašich návrhů
14. 6. – 18. 6. 2021 Kontrola došlých návrhů z hlediska realizovatelnosti
21. 6. – 21. 7. 2021 Hlasování veřejnosti
do konce 2021 Realizace vítězných návrhů

Formuláře k podání návrhu:

Jak podat vyplněné formuláře?

Máte již vyplněný podací formulář a připravené všechny potřebné přílohy?

Materiály nám pošlete na e-mail asistent@dolnimecholupy.cz nebo je přineste vytištěné či na USB flashdisku na úřad, kontaktní osoba: Barbora Dubská.


Čas na podání návrhů je do 31. 5. 2021.

Inspirace odjinud