Studie, projekty a záměry v MČ

Venkovní učebna u ZŠ Kutnohorská

Navýšení kapacity školy prostřednictvím vybudování  přístavby polyfunkční učebny a jídelny.

Díky větším prostorovým možnostem získala škola vyšší úroveň vzdělání, zároveň se rozšířila i kapacita stávající jídelny.

Tyto prostory fungují pro žáky od 1. září 2020 a třída je určena prvňáčkům jako kmenová učebna. Prostor může fungovat také jako větší společenská místnost díky jednoduchému způsobu propojení. Tento prostor má díky střešním průhledům a velkým okenním plochám pěknou světelnost.

Velmi se osvědčila práce s dešťovou vodou a zelená střecha včetně vsakovacího systému, který poskytuje vláhu stromům a rostlinám.