Malý háj

Informace pro obyvatele Malého háje

Zdravíme Vás, všechny obyvatele Malého háje,
především pak vlastníky bytových jednotek sdružených v SVJ.

Na základě našeho setkání se zástupci Vašich výborů, posíláme pár informací a kontaktů, které by Vám mohly být užitečné a zároveň Vás prosíme o vstřícnost a spolupráci, abychom zde mohli žít všichni co nejlépe je to možné.

Parkování

Parkování v Malém háji je pro některé z Vás velice svízelné a problematické, toho jsme si dobře vědomi, nicméně prosíme všechny o dodržování pravidel silničního provozu i v této lokalitě.

Parkujte, prosím, na svých zakoupených parkovacích stáních, pokud je máte a nezabírejte ta návštěvnická, ať Vám kurýři a různá logistika neblokuje dopravu.

Pokud nemáte parkovací stání, využívejte možnost parkování na parkovišti v Retail Parku a rovněž na provizorních parkovištích Kardausova a Honzíkova. Finep se zavázal tato provizorní stání upravit a udržovat, aby byla využitelná i při nepříznivém počasí.

Parkujte pouze na místech k tomu určených, nikoli na žluté čáře ani před ohradou s kontejnery a neblokujte svoz odpadu. Podélné parkování na ulici Kryšpínova naproti SeneCura je povoleno. Jak víte, je v řešení omezení rychlosti, instalace zrcadel u výjezdů apod. Nyní čekáme, až proběhne místní šetření z Odboru dopravy Prahy 15 a PČR.

Prosíme Vás všechny především o zachování dobrých sousedských vztahů, respektujte práva druhých a buďte k sobě vzájemně ohleduplní. V případě nutnosti, je-li například ohrožen odvoz odpadků, volejte, prosím, linku 156.

Odpadky

Odpad je další věcí, kde je důležitý správný přístup nás všech. Prosíme o důsledné třídění odpadu a dodržování pravidel třídění. Vhození celé nerozložené krabice nebo nesešlapaných láhví je zbytečné plýtvání místem v kontejneru.

Tříděný odpad se odváží v těchto intervalech:
Papír – 4x týdně – po, út, čt, so
Plast – 3x týdně – út, pá, ne
Kartony – 1x týdně – st
Sklo – 1x za 4 týdny – po
Kovové obaly – 1x za 6 týdnů – st

  • NOVĚ můžete vhazovat jedlý olej a tuk v uzavřených PET lahvích do kontejneru v ulici Kryšpínova 567/8
  • Další odpadkové koše včetně držáku na sáčky budou instalovány od 29. 6. 2020.
  • Nejbližší sběrný dvůr máme v dolních Měcholupech Za Zastávkou 3/377, věříme, že není pro nikoho problém, odvézt tam to, co do kontejnerů nepatří a není nutné dělat skládku na chodníku u popelnic (za takovou černou skládku můžete dostat i vysokou pokutu).

Více informací najdete na webových stránkách městské části na www.dolnimecholupy.cz/prakticke-informace/odpady


Pokud chcete mít vždy aktuální informace o Dolních Měcholupech, zaregistrujte se, prosím, na komunikační síť pro samosprávy a občany MOBILNÍ ROZHLAS dolnimecholupy.mobilnirozhlas.cz

Důležité kontakty

Strážník MP
Martin Rudolf – dolnimecholupy.p15@mppraha.cz, 721 895 538

Úřad – odvoz odpadu, kontejnery – pracovník pro výstavbu, územní rozvoj a životní prostředí
Martin Kembitzský – vystavba@dolnimecholupy.cz, 272 706 441

Úřad – náměty, připomínky, koordinace s SVJ a Finep
místostarostka Jana Doláková – jdolakova@dolnimecholupy.cz, 737 270 882

Moc děkujeme a přejeme Vám všem klidné a slunečné léto.

Za Městskou část Praha-Dolní Měcholupy Jana Doláková