MŠ a ZŠ Malý háj – architektonická soutěž

Zakázka na portále TenderArena

Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na novou mateřskou a základní školu pro Dolní Měcholupy v lokalitě Malý háj. Realizace novostavby areálu škol bude rozdělena do dvou fází. V první fázi novostavby bude realizována mateřská škola s kapacitou 4 tříd s kuchyní a jídelnou. V druhé fázi pak základní škola s dvěma třídami v každém ročníku, 2 x 9 tříd. Návrh musí toto fázování umožnit bez narušení  fungování již postavených částí.

Cílem soutěže je pro Dolní Měcholupy najít partnera pro vytvoření občanské stavby zásadního společenského významu.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 370 mil. Kč bez DPH.

Jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh.


 • Vyhlašovatel
  Městská část Praha – Dolní Měcholupy
  Dolnoměcholupská 168/37
  111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
   
 • Organizátor
  MOBA studio / CCEA MOBA
   
 • Sekretář soutěže
  Igor Kovačević
  igor@cceamoba.cz
   
 • Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)
  2 400 000,-
   
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů
  14:00 30. 04. 2020
   
 • Datum vyhlášení soutěže
  06. 01. 2020
   
 • Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA
  09. 12. 2019
   
 • Předseda poroty
  Ing. arch. Ondřej Tuček
   
 • Řádní členové poroty – závislí
  Jiří Jindřich, starosta – místopředseda poroty
  Petr Hlaváček, náměstek primátora hl.m. Prahy
   
 • Řádní členové poroty – nezávislí
  Ing. arch. Ondřej Tuček
  Ing. arch. Markéta Smrčková
  Vít Beran, ředitel základní školy Kunratice
   
 • Náhradníci poroty – závislí
  Luboš Ježil, zastupitel
  Jana Doláková, místostarostka
   
 • Náhradníci poroty – nezávislí
  Ing. arch. Václav Škarda
   
 • Přizvaní odborníci
  Ing. Jan Žemlička, Ph.D., konzultant energetického konceptu
  Mgr. Miroslav Ferkl. ředitel ZŠ Kutnohorská, Dolní Měcholupy

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.