Aktuality

VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE ( ← ZDE klikněte!)

 • Vyhlašovatel
  Městská část Praha – Dolní Měcholupy
  Dolnoměcholupská 168/37
  111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
   
 • Organizátor
  MOBA studio / CCEA MOBA
   
 • Sekretář soutěže
  Igor Kovačević
  igor@cceamoba.cz
   
 • Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)
  2 400 000,-
   
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů
  14:00 29. 05. 2020
   
 • Datum vyhlášení soutěže
  06. 01. 2020
   
 • Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA
  09. 12. 2019
   
 • Předseda poroty
  Ing. arch. Ondřej Tuček
   
 • Řádní členové poroty – závislí
  Jiří Jindřich, starosta – místopředseda poroty
  Petr Hlaváček, náměstek primátora hl.m. Prahy
   
 • Řádní členové poroty – nezávislí
  Ing. arch. Ondřej Tuček
  Ing. arch. Markéta Smrčková
  Vít Beran, ředitel základní školy Kunratice
   
 • Náhradníci poroty – závislí
  Luboš Ježil, zastupitel
  Jana Doláková, místostarostka
   
 • Náhradníci poroty – nezávislí
  Ing. arch. Václav Škarda
   
 • Přizvaní odborníci
  Ing. Jan Žemlička, Ph.D., konzultant energetického konceptu
  Mgr. Miroslav Ferkl. ředitel ZŠ Kutnohorská, Dolní Měcholupy

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.