Zdravé Dolní Měcholupy

Veřejné fórum 2018

Děkujeme za Vaši účast na Prvním Veřejném fóru!

Akci navštívilo celkem 63 účastníků z Dolních Měcholup.

Na výsledky Pocitové mapy, kterou pro nás připravila PřF UP v Olomouci, se můžete podívat ZDE.

10P Městské části Praha – Dolní Měcholupy

Nová klubovna pro seniory
Obchvat Dolních Měcholup
Obnovit historické cesty
Okamžitá reakce semaforu u školy
Osadit cyklostezku mobiliářem
Řešit křížení cyklostezky s ulicí Slatiny
Řešit pobyt bezdomovců v DM
Snížení hluku na Kutnohorské
Vyčistit tůň a rybníček
Zachovat ZŠ Kutnohorská

* Priority jsou poskládány podle abecedy, nikoliv podle pořadí. Priorita všech 10 problémů je shodná, nelze je tedy seřadit od 1 do 10.

Informaci o postupu získávání 10 priorit ze všech formulovaných problémů najdete ZDE.

Komunitní plán zdraví a kvality života v Dolních Měcholupech a stav řešení 10P můžete sledovat v DataPlánu NSZM.


Politik programu Zdravé město:

Bc. Jana Doláková, místostarostka
jdolakova@dolnimecholupy.cz, 737 270 882

Kontaktní osoba:

Barbora Dubská, koordinátorka programu Zdravé město
asistent@dolnimecholupy.cz, 722 446 163


Veškeré informace o Národní síti Zdravých měst ČR, jejímž členem je Městská část Praha – Dolní Měcholupy od ledna 2018 najdete na www.nszm.cz nebo na Facebooku NSZM.