Sazebník úhrad za poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Materiálové náklady

 • Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
  jednostranná kopie A4: 2,- Kč
  oboustranná kopie A4: 3,- Kč
  jednostranná kopie A3: 3,- Kč
  oboustranná kopie A3: 5,- Kč
 • Výtisk z tiskárny počítače
  jedna stránka: 2,- Kč
 • Technický nosič dat (CD)
  jeden kus 8,- Kč

Náklady na vyhledání a zpracování informací

za každých i započatých 15 min 50,- Kč

Náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů České pošty.