Usnesení zastupitelstva

Přílohy k usnesením Zastupitelstva jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice ÚMČ.