Zdravé Dolní Měcholupy

Politik programu Zdravé město:
Bc. Jana Doláková, místostarostka
jdolakova@dolnimecholupy.cz, 737 270 882

Kontaktní osoba:
Lucie Sobková, koordinátorka programu Zdravé město
referent@dolnimecholupy.cz, 224 324 314

Komunitní plán zdraví a kvality života v Dolních Měcholupech a stav řešení 10P můžete sledovat na www.zdravamesta.cz/cz/praha-dolni-mecholupy.

Veškeré informace o Národní síti Zdravých měst ČR, jejímž členem je Městská část Praha – Dolní Měcholupy od ledna 2018 najdete na www.nszm.cz.