Rozvoj a zavádění nových komunikačních nástrojů v MČ Praha-Dolní Měcholupy

Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016774 Rozvoj a zavádění nových komunikačních nástrojů v městské části Praha – Dolní Měcholupy podpoří zajištění následujících klíčových aktivit: 1. Vizuální identita 2. Webové stránky 3. Elektronická úřední deska 4. Informační kampaně 5. Mobilní aplikace 6. Školení v oblasti komunikace

Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016774 Rozvoj a zavádění nových komunikačních nástrojů v městské části Praha – Dolní Měcholupy podpoří zajištění následujících klíčových aktivit:

1. Vizuální identita
2. Webové stránky
3. Elektronická úřední deska
4. Informační kampaně
5. Mobilní aplikace
6. Školení v oblasti komunikace