Studie, projekty a záměry v MČ

Cyklostezky

Generel cyklostezek v Dolních Měcholupech

Nová cyklostezka do Uhříněvsi

Stavební úřad MČ Uhříněves (jako příjemce dotace) se chystá letos vysoutěžit zhotovitele cyklostezky a příští rok realizovat dílo.

28. 7. 2023 byl získán souhlas s úpravou polohy zemědělského vjezdu na Bečovskou ulici od VUZV

30. 3. 2022 | Ve spolupráci s MČ Uhříněves byly vykáceny náletové dřeviny v trase plánované cyklostezky.

Nová cyklostezka Sádky