Aktuality

Ohlédnutí za rokem 2020

Vážení občané,

rok 2020 byl v mnoha ohledech náročný pro celou Českou republiku. Nesl se především ve znamení pandemie Covid-19 a rozhodně nebyl standardní, což poznamenalo i práci úřadu a zastupitelstva.

Měli jsme připravené projekty, které se podařilo realizovat, radost nám udělala především kolaudace a uvedení do provozu přístavby jídelny a učebny ZŠ. Důležité bylo také odkoupení budovy sportovního klubu, kterou bude nutné v nejbližší době dostavět, aby mohla plnohodnotně sloužit sportu až to i situace dovolí, což je to jedna z našich priorit pro příští rok. Vybrali jsme v architektonické soutěži návrh na stavbu komunitní školy a školky v Malém háji včetně sportoviště, což předznamenává, kam bude směřovat naše úsilí v dalších letech. Se společností Accolade se podařilo podepsat smlouvu, která ošetří fungování plánovaného projektu (bývalý areál Kovošrotu) s ohledem na naši městskou část a také přinese nemalé finanční prostředky pro další rozvoj obce.

Dále se povedlo také opravit silnici Ke školce, umístit cvičební prvky, které si vybrali občané v anketě a nové lavičky u hřiště V Osikách, osadit koše v MH ve spolupráci s Finep a osvětlit zastávku Kutnohorská, za což patří dík především panu Pátkovi z TSK a Chabrovi z MHMP. Provedli jsme výmalbu a rekonstrukci podlahových krytin chodeb a jednoho bytu v DPS, autobusové zastávky DM ve spolupráci se spolkem Leonardo a místními řemeslníky. V průběhu je také rekonstrukce běžecké dráhy u hasičské zbrojnice. Vzhledem k vysokému počtu nově přistěhovaných dětí jsme řešili a řešíme dál navýšení kapacity mateřské školy. První krok byl zřízení dětské skupiny pod MŠ. Ve spolupráci s paní ředitelkou, MŠ a MHMP v tomto směru podnikáme další kroky, abychom měli kam umístit děti, než bude postavena nová mateřská škola. Paní ředitelce patří velký dík za to, jak se naše dětská skupina rozjela a velmi dobře funguje. Naše školka se rovněž zapojila do projektu Mezi námi na podporu mezigeneračního soužití a naše seniorky, před příchodem pandemie, jim jejich snažení oplatily jako čtecí babičky, vždy v pátek po obědě. Se školou jsme vstoupili do projektu Bezpečné cesty do školy včetně Pěšky do školy, který bychom rádi spojili s projektem Město přátelské dětem a vytvořili Dolní Měcholupy bezpečnější a přívětivější pro děti a mládež. V jarní anketě jsme zjistili velký zájem občanů o kompostéry, takže jsme požádali o dotaci, v rámci které můžeme zajistit také knihobudku a kelímky pro opakované použití na akcích městské části.

Vzhledem k již zmíněné Covid pandemii jsme museli oželit některé akce, které pravidelně pořádáme. Uskutečnit se podařilo: Den dětí, Setkání za školou, letní kino, Den bez aut. Vítání občánků jsme tentokrát uspořádali v našem parku po čtyřech menších skupinách a tato inovace se osvědčila natolik, že bychom ji rádi zachovali i do budoucna. I Zpívání u kapličky se nám podařilo uspořádat. Nemohli jsme si zazpívat společně naživo, ale bylo přenášeno on-line a betlémské světlo bylo možno si od kapličky během týdne odnášet. Oproti plánovaným akcím se nám díky pandemii podařilo uskutečnit promítání tzv. autokina v retail parku za podpory společností Artinii a Finep. Také se nám podařilo vyjednat spolupráci s pojízdnou prodejnou Domů bez obalu, která nyní dojíždí dvakrát týdně do Měcholup a podpořit aktivní místní občany ve sportovních iniciativách, kruhový trénink ve fit parku a tanec. S již fungujícími spolky v MČ spolupracujeme v rámci současných možností a podporujeme je.

Stejně tak jsme museli vzhledem k vládním nařízením změnit chod úřadu, upravit úřední hodiny a rozdělit zaměstnance tak, aby případná nákaza neznamenala zavřít celý úřad, což se nám naštěstí zatím daří, i když se mezi námi už nákaza vyskytla a naši práci nám zkomplikovala. Tyto zkušenosti v pandemickém režimu posunuly hranice naší práce trochu jinam. Poznali jsme se s mnoha lidmi, kteří pomáhali jako dobrovolníci, ať už šitím roušek, nakupováním, sháněním látek a galanterie pro švadlenky v první vlně a vařením pro hasiče, kteří drželi pohotovost, v obou vlnách, ale také pomocí u seniorů ve vlně druhé. Spolupráce s naší jednotkou dobrovolných hasičů byla vždy velmi dobrá a letos fungovala, dá se říci, nadstandardně. Rozdávali jsme společně dezinfekci, vyzvedávali a rozdávali ochranné pomůcky. Naši dobrovolní hasiči nám rovněž zajistili dezinfekci laviček ve veřejném prostoru (park, zastávky), úřadu MČ a příspěvkových organizací. Z dotace anti-covid jsme pořídili kromě ochranných pomůcek například také ionizéry do škol, na poštu a úřad jako prevenci šíření nákazy. MČ zajistila za pomoci dobrovolníků informační letáky, aktivně vedla facebookovou komunikaci, zajistila nový web a aktuálně informovalataké prostřednictvím mobilního rozhlasu. O co jsme se snažili především, to bylo především podpořit občany aktivní pomocí, posilováním dobré nálady a v první vlně pandemie nepřetržitou telefonní linkou pro seniory.

Z nově nastavené spolupráce mezi MČ, Senecura, občany Malého Háje a našimi dětmi máme opravdu velkou radost.

Stále se potýkáme s pořádkem kolem kontejnerů a špatným parkováním. To nyní intenzivně řešíme, jako samozřejmě i další běžné a provozní záležitosti, o kterých není třeba se asi podrobně zmiňovat. Zvláště v této složité době se nízký počet zaměstnanců úřadu zvládá velice obtížně. Důležité je, že jsme prošli účetním auditem s důstojností, bez vážných pochybení. Dobrou zprávou je, že hospodaření MČ skončilo v přebytku takřka 6 mio korun, podobně jako v minulých letech. Zaměstnancům úřadu a pošty partner je třeba poděkovat za to, že zvládli a zvládají tuto těžkou situaci a jsou vstřícní k požadavkům a potřebám našich občanů. Všem zastupitelům děkujeme za přizpůsobení nastalým podmínkám, že zvládali zastupitelstva on-line připojením a celý rok pracovali pro své občany.

Občanům děkujeme za dodržování nařízení vlády, pochopení situace a součinnost a jejich aktivní pomoc v nouzovém stavu.

Všem pak přejeme hodně zdraví, klidu, pohody a hodně štěstí v roce 2021.

MČ Praha – Dolní Měcholupy