Malý háj

Místní šetření – zjištění navýšení kapacity sběrných nádob s PSAS

Návrh na zvýšení kapacity sběrných stanovišť tříděného odpadu

1. stanoviště č. 015 – Honzíkova 671/16

svoz:

 • papír: 14
 • plasty: 13
 • tetrapak: 21
 • sklo barevné a čiré: 61

navržené řešení: přidání kontejneru na papír a plasty a umístit je před stanoviště, četnost svozu skla lze podle vývoje zaplněnosti navýšit na 41/11 2

stanoviště kontejnerů č. 015
stanoviště kontejnerů č. 015

2. stanoviště č. 014 – Honzíkova 668/10

svoz:

 • papír: 14
 • plasty: 13
 • tetrapak: 21
 • sklo barevné a čiré: 61
 • kovové obaly: 61

navržené řešení: prostor stanoviště je plně využit, před ním není místo pro přidání kontejnerů, bude zvážena/projednána možnost případného rozšíření stanoviště v pravé části – nutno přesadit strom, četnost svozu skla a tetrapaků lze podle vývoje zaplněnosti navýšit na 41/11 3

Stanoviště tříděného odpadu č. 014

3. stanoviště č. 013 – Honzíkova 610/4

Stanoviště tříděného odpadu č. 013

svoz:

 • papír: 14
 • plasty: 13
 • tetrapak: 21
 • sklo barevné a čiré: 41
 • kovové obaly: 61

navržené řešení: možnost výměny stávajícího 1100 l kontejneru na kovové obaly za kontejner o objemu 2150 l, pro přidání dalších kontejnerů přichází v úvahu rozšíření stanoviště po jeho pravé straně

4. stanoviště č. 011 – Kryšpínova 567/8

svoz:

 • papír: 14
 • plasty: 13
 • tetrapak: 11
 • sklo barevné a čiré: 41
 • kovové obaly: 61

navržené řešení: možnost výměny stávajícího 1100 l kontejneru na kovové obaly za kontejner o objemu 2150 l, pro přidání dalších kontejnerů přichází v úvahu rozšíření stanoviště po jeho pravé nebo levé straně 4

Stanoviště tříděného odpadu č. 011

Kromě výše uvedených návrhů bude ještě projednána možnost výměny stávajících kontejnerů s horním výsypem za kontejnery se spodním výsypem.

Příloha: nádoby na separovaný odpad
Příloha: kontejner na kovy
Příloha: rekapitulace připomínek

Letak_odpad-A3

ODPAD-leták1
ODPAD-leták2