AktualityMalý háj

Stanoviště odpadů v Malém háji

kampaň-tříděný odpad papír Naše městská část ve spolupráci se společností Pražské služby a.s. a Magistrátem hlavního města Prahy rozšiřuje místa sběru tříděného odpadu na svém území. Kromě navyšování počtu nádob nebo četnosti svozu se jedná i o zřizování nových sběrných míst na sídlišti Malý háj. V květnu byla otevřena dvě nová místa na konci ulice Honzíkova. Bohužel se na těchto místech objevuje značný nepořádek. Místa jsou přeplněná odpadem a svozová společnost má potom velký problém s úklidem.

Takhle to opravdu nejde.

Je třeba si uvědomit, že místa jsou dimenzována na běžný provoz domácností na sídlišti. V domech, které se nově postavily a do nichž se stěhují majitelé bytů a nájemníci vzniká separovaného odpadu mnohem více. Proto je důležité, aby se lidé chovali zodpovědně a pokud je místo odpadem zaplněno, aby svůj odpad odvezli na jiné stanoviště nebo do sběrného dvora.

Stanoviště odpadů MH
Koláž z některých fotografií pořízených na stanovištích tříděného odpadu v Malém háji.

Je také nutné s odpadem správně zacházet. Znamená to hlavně šetření s místem. Ukládání vzduchu do nádob není dobrý nápad. Kartonové obaly se musí rozřezat, plasty sešlapat apod. Pokud toto budeme dělat všichni, vejde se do nádob odpadu mnohem více.

Sešlapávej plastVe spolupráci s investorem se budeme snažit zajistit velkoobjemový kontejner, do kterého bude možné odpad uložit. Ale stále je důležité, aby s námi občané spolupracovali. Naplněné místo sběru je třeba nahlásit na úřad městské části ideálně i s fotografií místa na e-mail podatelna@dolnimecholupy.cz a my už se o nápravu postaráme. Můžete nám však i zatelefonovat na číslo 224 324 315.

Pomozte nám ve veřejném prostoru udržet pořádek, aby se všem v naší městské části líbilo.

 

Martin Kembitzký
referent pro výstavbu a životní prostředí
výstavba@dolnimecholupy.cz