Úřední deska

Fyzická  úřední deska je umístěna na budově ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, vlevo od hlavního vchodu a za budovou ÚMČ u vjezdu do garáží (z ulice Čs. tankistů).

Elektronická úřední deska je dostupná na ÚŘEDNÍ DESKA.