Elektronická podatelna

Co je elektronická podatelna

Elektronická podatelna městské části Dolní Měcholupy je provozována v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Její činnost je založena na zákonem požadovaném použití zaručeného elektronického podpisu v souladu s § 11 zákona o elektronickém podpisu. Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a ostatních podání doručených formou elektronické pošty včetně příloh nebo doručené osobně na technických nosičích ve smyslu §19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pravidla potvrzení doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu městské části;
  • Datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena;
  • Identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Formáty a velikosti přijímaných souborů

  • Podporované formáty: DOC, GIF, HTM, HTML, JPG, PNG, PDF, RTF, TXT, XLS;
  • Podporované nosiče: FDD 3,5“, CD, DVD, Flash disk;
  • Maximální velikost souboru u FDD 3,5“: 1 MB;
  • Maximální velikost datové zprávy: 10 MB.